น้ำมันรถยนต์มีกี่ประเภท รถยนต์นำเข้าควรเติมน้ำมันอะไร?

น้ำมันรถยนต์ หรือ น้ำมันเชื้อเพลิงคือ หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของรถยนต์เป็นอันดับต้น ๆ เพราะหากรถยนต์ไม่มีน้ำมันก็เปรียบเสมือนร่างกายคนเราที่ไม่ได้รับประทานอาหาร  ในปัจจุบันน้ำมันรถยนต์มีให้เลือกเติมหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งในแต่ละประเภทก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปตามลักษณะรถยนต์และการใช้งาน

เติมน้ำมันแบบไหนเหมาะสมกับรถเรามากที่สุด ?

   การเลือกเติมน้ำมันที่เหมาะสมกับรถยนต์ ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยบำรุงรักษาหัวจ่ายน้ำมัน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการฉีดน้ำมันให้เข้าไปยังห้องเผาไหม้ของรถยนต์   หากเราเติมน้ำมันที่ไม่เหมาะสมกับตัวรถ อาจทำให้หัวฉีดที่จ่ายน้ำมันทำงานบกพร่องหรืออุดตัน ส่งผลให้รถยนต์วิ่งแล้วสะดุดได้ ดังนั้นผู้ใช้รถควรตรวจสอบว่ารถยนต์ของท่านเหมาะกับการเติมน้ำมันแบบไหน โดยการดูจากที่ระบุไว้ที่ฝาถังน้ำมันรถยนต์

น้ำมันรถยนต์มีกี่ประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร?

น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์แบ่งได้เป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล

 • 1.น้ำมันเบนซิน

น้ำมันเบนซิน คือ เชื้อเพลิงที่กลั่นออกมาจากน้ำมันดิบ และนำมาเข้าสู่กระบวนการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น เรียกว่า ออกเทน ซึ่งค่าความเข้มข้นของออกเทนนั้น จะขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละประเภท เช่น การใช้งานกับรถยนต์และเครื่องบิน เป็นต้น น้ำมันเบนซินที่มีในปัจจุบันคือ น้ำมันเบนซิน 95  

 • น้ำมันเบนซิน 95 คือน้ำมันที่มีราคาสูงและขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความเสถียรมากที่สุด  น้ำมันชนิดนี้มีค่าออกเทนสูงถึง 95 % ทำให้การเผาไหม้ของเครื่องยนต์สมบูรณ์และตอบสนองการทำงานของเครื่องยนต์ได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อขับขี่
  เบนซิน 95 ใช้กับรถยนต์แบบไหนได้บ้าง : สามารถใช้ได้กับรถยนต์เกือบทุกประเภท
 • 2.น้ำมันแก๊สโซฮอล์

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ คือเชื้อเพลิงที่ได้จากแอลกอฮอล์สกัดจากพืช เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย เรียกว่า เอทานอล มาผสมกับน้ำมันเบนซิน จนกลายมาเป็นพลังงานทดแทนแก๊สโซฮอล์ ส่วนใหญ่น้ำมันประเภทนี้จะมีสัญลักษณ์ตัว E นำหน้าบ่งบอกถึงมี เอทานอลผสมอยู่นั่นเอง โดยน้ำมันแก๊สโซฮอล์นั้นแบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ

 • น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (E10) คือน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกผลิตมาแทน เบนซิน 95 โดยจะมีส่วนผสมของน้ำมันเบนซินออกเทน 95 อยู่ที่ 9 ส่วน  เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์อีก 99.5 % อยู่ที่ 1 ส่วน ผลที่ได้คือแก๊สโซฮอล์ชนิดนี้มีค่าออกเทนเทียบเท่า เบนซิน 95 เลยทีเดียว
  น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ใช้กับรถยนต์แบบไหนได้บ้าง :  Toyota Alphard ,Toyota Harrier , Honda Stepwagon Spada และ Porsche เป็นต้น
 • น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 (E10) คือน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ที่ 9 ส่วนด้วยกัน ผสมกับเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์อีก 99.5 % อยู่ที่ 1 ส่วน ซึ่งน้ำมันชนิดนี้ถูกสร้างมาเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเบนซิน 91 โดยมีข้อดีคือ ราคาย่อมเยากว่า มีอัตราการเร่งที่ไม่แตกต่างกับน้ำมันเบนซิน 91 และไม่มีผลเสียกระทบต่อสมรรถนะเครื่องยนต์
  น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ใช้กับรถยนต์แบบไหนได้บ้าง : Toyota Vios และ Toyota Altis เป็นต้น
 • น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 คือเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน 95 สูงถึง 80 % ผสมกับเอทานอล 20 % โดยรถยนต์ Eco car หรือรถยนต์ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2007 ก็รองรับการเติมน้ำมันชนิดนี้แล้วเช่นกัน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 มีราคาค่อนข้างถูก เน้นการใช้งานในเมือง
  น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ใช้กับรถยนต์แบบไหนได้บ้าง : Honda City , Toyota CH-R,Toyota Altis เป็นต้น
 • น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 คือน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 นี้ จะคล้ายกับ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 แต่จะแตกต่างกันตรงอัตราส่วนผสม คือ น้ำมันเบนซิน 95 อยู่ 15 % ผสมกับเอทานอล 85 % ทำให้น้ำมันชนิดนี้มีราคาถูกมาก แต่การเผาไหม้นั้นจะรวดเร็วและสิ้นเปลืองกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20
  น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85  ใช้กับรถยนต์แบบไหนได้บ้าง :  ควรใช้กับรถยนต์ที่มีการระบุชัดเจนว่าสามารถเติมได้ เพราะหากรถยนต์ไม่รองรับในการเติมน้ำมันชนิดนี้ อาจส่งผลเสียให้เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นหรือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ถูกการกัดกร่อนได้
 • 3.น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล

น้ำมันดีเซลคือ น้ำมันดิบที่ได้จากโรงงานกลั่นน้ำมัน มีจุดเดือดสูงถึง 180- 370 องศาเซลเซียส โดยน้ำมันดีเซลสามารถแบ่งได้ 4 ประเภทหลัก ๆ คือ

 • น้ำมันพรีเมี่ยมดีเซล น้ำมันเกรดนี้ จะมีราคาสูงสุดในกลุ่มดีเซล น้ำมันมีคุณภาพสูง การเผาไหม้ดี ทำให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • น้ำมันไบโอดีเซล B7 น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 7 % และใส่สารเติมแต่งคุณภาพต่าง ๆ
 • น้ำมันไบโอดีเซล B10 น้ำมันไบโอดีเซล B10 หรือคนส่วนใหญ่จะคุ้นในชื่อ ดีเซล คือน้ำมันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 10 %
 • น้ำมันไบโอดีเซล B20 น้ำมันไบโอดีเซล B20 คือน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับปรุงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีราคาประหยัด
รถยนต์นำเข้าเติมน้ำมันประเภทไหนได้บ้าง ?

อ่านสาระน่ารู้เกี่ยวกับการดูแลรถยนต์ คลิก 

ดูรายละเอียดรถยนต์รุ่นต่าง ๆ คลิก

ดูข่าวสารและโปรโมชั่น  คลิก    

 

23Jun, 21

MPV แบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ

MPV ที่ใช่แบบไหนที่เหมาะกับคุณ สังเกตไหมว่า ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นรถ MPV ตามท้องถนนหลากหลายรุ่นเต็มไปหมด เพราะรถประเภทนี้ถือว่าได้รับความนิยมสูงมาก ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยมาพร้อมกับความสะดวกสบาย ซึ่งรถเหล่านี้มีตัวเลือกมากมาย แต่ถ้าจะให้พูดถึงรุ่นที่ยอดฮิตในไทยคงจะหนีไม่พ้น Toyota Alphard ที่ฮิตตั้งแต่เจนเนอเรชั่นแรกจนถึงปัจจุบันที่เป็นเจนเนอเรชั่นที่ 3. วันนี้แอดมินจะพามารู้จัก Toyota Alphard …
09Sep, 21

โปรโมชั่นสำหรับ รถ Alphard

    แคมเปญเฉพาะกิจสู้พิษโควิด เราสู้ไปด้วยกัน ❗️❗️ กับแคมเปญ Zero Program ที่นี้ที่เดียวที่ให้คุณมีทางเลือกในการออกรถในยุคนี้ ไม่บีบรัดด้วยเงื่อนไขตายตัว ไม่จำกัดรุ่นรถ เลือกที่คุ้มที่สุดตามความต้องการแต่ละคนได้ถึง 3 ทางเลือก …
27Sep, 21

แบตเตอรี่รถยนต์มีกี่ประเภท? ยี่ห้อไหนได้รับความนิยมที่สุด?

แบตเตอรี่รถยนต์มีกี่ประเภท? ยี่ห้อไหนได้รับความนิยมที่สุด?    แบตเตอรี่รถยนต์คือ อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าและจัดเก็บแหล่งพลังงานไฟฟ้าของรถยนต์ มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนาดไม่ใหญ่มาก แบตเตอรี่รถยนต์ทำหน้าที่ป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ ของรถเช่น เครื่องยนต์ ระบบไฟส่องสว่างและระบบอื่น ๆ ที่ต้องการกระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงเพื่อให้ทำงานได้ เช่น ระบบจุดระเบิด มอเตอร์สตาร์ท เป็นต้น  รวมไปถึงเป็นแหล่งเก็บพลังงานไฟฟ้าสำรองที่ได้รับจากการหมุนของไดร์ชาร์จนั้นเอง …

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save